Monthly Archives: אפריל 2020

פורץ מנעולן בעכו – להזמין איש מקצוע לפתרון יעיל

נכנסים לבית, טורקים את הדלת מאחור ומסובבים את המפתח בחור. האם בכל יום רצף הפעולות הנ"ל אכן מתנהל כסדרו? אמנם במרבית המקרים התשובה חיובית. אבל לעיתים רחוקות אנשים מוצרים את עצמם מול מנעול תקול, מול דלת שלא מגיבה כמצופה ממנה לניסיונות הפתיחה, או מול חוסר יכולת לפתוח את הרכב הפרטי שלהם. מצב כזה מעמיד את …